In deze privacyverklaring staat alle informatie met betrekking tot gegevensverzameling op de website van Vieux Nouveau Antwerp BV die wordt uitgevoerd in opdracht van Vieux Nouveau Antwerp BV (hierna: Vieux Nouveau). We leggen hier uit hoe jouw gegevens op onze website geregistreerd, verwerkt en gebruikt worden en met wie je contact kan opnemen voor vragen.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Vieux Nouveau is als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens bereikbaar:

Post: Schillerstraat 5, 2050 Antwerpen   

Mail: info@vieuxnouveau.be

BTW-nummer: BE0766883285

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen we op onze website volgende persoonsgegevens:

3. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Enerzijds verzamelen we gegevens van je zoals jouw activiteit op onze website, jouw locatiegegevens en browser en apparaattype om onze website goed te laten werken en zodat deze gemakkelijk te gebruiken is. Dit doen we door het gebruik van cookies (hierover meer onder paragraaf 5). Anderzijds, wanneer je contact met ons opneemt of je inschrijft voor onze nieuwsbrief, houden we jouw naam en e-mailadres bij om terug met jou contact op te kunnen nemen.

4. Op welke rechtsgrond verwerken we jouw gegevens?

Wij baseren ons op twee rechtsgronden voor het verwerken van jouw gegevens:

5. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de minimumleeftijd bevestiging van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als je cookies wenst te blokkeren, kun je dat via jouw browserinstellingen doen. Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet kan gebruiken als je cookies uitschakelt. De website van Vieux Nouveau gebruikt de volgende cookies:

6. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Vieux Nouveau doet beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Wij sluiten met deze derde partijen een bewerkersovereenkomst af zodat jouw gegevens met hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid omgaan als wij. Moest er door een fout toch gegevens beschadigd of verloren raken, is Vieux Nouveau niet aansprakelijk. Wel doen wij er alles aan om dit in samenwerking met deze derde partij zo snel mogelijk op te lossen. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen doorgegeven, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist. Alle gegevens worden binnen de EU verwerkt.

7. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Vieux Nouveau doet er alles aan om jouw gegevens zo veilig mogelijk te houden. Dit doen we door middel van Hyper Text Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS. Dit is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel het veilig uitwisselen van gegevens. Daarnaast beloven wij jouw gegevens niet te wijzigen of verwijderen, tenzij dit door jou gevraagd wordt (meer hierover onder paragraaf 9). We maken tijdig back-ups van de gegevens om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan.

8. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Vieux Nouveau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

9. Jouw rechten

Er zijn enkele rechten waar jij als gebruiker beroep op kan doen.

1. Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Website:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

5. Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Wanneer je op één van deze vlakken last ondervindt, dan kan je contact opnemen met Vieux Nouveau via info@vieuxnouveau.be

Vieux Nouveau kan jouw verzoek niet verwerken zonder bewijs van identiteit.

9. Wijzigingen

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De nieuwe versie zal van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website.  Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze privacyverklaring te raadplegen op onze website.